Golf del 3

Poengregning

De to grunnleggende spillformene i golf er slagspill (stroke play) og matchspill (match play). I slagspill teller hver spiller (eller lag) antall slag brukt på hele runden eller turneringen, og den med lavest totalsum vinner. I matchspill spiller to personer (eller lag) hvert hull som en egen konkurranse mot hverandre. Spilleren som bruker færrest slag vinner hullet, og hvis de bruker like mange slag deles hullet (uavgjort). Spillet vinnes dermed av den som har vunnet flest hull.

Det finnes mange varianter av disse grunnleggende prinsippene, hvorav noen er uttrykkelig beskrevet i golfreglene og derfor regnes som «offisielle». Blant disse er Stableford, modifisert Stableford, threesome og foursome, three-ball, best-ball, four-ball matchspill og fourball slagspill.

Poengregning
Poengregning

Handicap

Handicap er en målestokk for en spillers spilleferdighet. Handicaptallet gir uttrykk for hvor mange flere slag enn banens par spilleren vanligvis vil bruke. Handicap utjevner forskjellen i spillestyrke, og legger dermed til rette for at spillere på forskjellig nivå kan konkurrere mot hverandre.

Handicapsystemet administreres av golfklubber eller nasjonale golfforbund og gjelder i prinsippet over hele verden. Noen klubber krever et visst handicap før man får lov å gjeste-spille på banen.

Terminologi

Antall slag – i forhold til par på et hull  – Navn på score

  • −4       Kondor (triple eagle)
  • −3       Albatross (double eagle)
  • −2       Eagle (double birdie)
  • −1       Birdie
  • Par      Par
  • +1       Bogey
  • +2       Dobbelbogey
  • +3       Trippelbogey
  • +4       Firedobbelbogey

Konkurranseformer

Her ser du en oversikt over forskjellige spilleformater som brukes i turneringer

Konkurranseformer
Konkurranseformer

Spilletyper

Matchspill: Spill om hull

Slagspill: Spill om best totalresultat etter spill av den fastsatte runden eller rundene.

Spillemåter

Singelspill: En spiller utgjør en side

Parspill: To spillere utgjør en side og spiller en felles ball eller hver sin ball

Lagspill: To eller flere spillere utgjør en side, spiller minst to baller og oppnår et felles resultat.

Spilleformer

Slagkonkurranse: Fastsatt runde hvor totalresultatet teller. Alle hull må hulles ut. Kan regnes uten HCP (brutto) eller med HCP (netto).

Foursome: To spiller mot to og hver side spiller en ball. Hver side slår ut annen hver gang og slår annet hvert slag på ballen.

Greensome: Variant av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen, slår det andre slaget. Deretter som i foursome

Irish greensome: Variant av greensome hvor begge slår ut fra utslagsstedet. På hull med par 4 og par 5 slår spillerne et slag til på partnerens ball. Deretter velger man hvilken ball man vil spille videre.

Threesome: En spiller mot to, og hver side spiller en ball.

Three-ball: Tre spiller matchspill mot hverandre og hver spiller sin egen ball. Hver spiller spiller to adskilte konkurranser.

Best-Ball: En spiller mot den beste ballen til to eller tre spillere.

Four-Ball: To spillere danner side og spiller hver sin ball. Sidens beste resultat på hvert hull teller.

Ransome: To spiller mot to i tre separate seks-hulls konkurranser. De første seks spilles som four-ball, de neste seks som foursome og på de siste seks regnes partnernes sammenlagte score.

Nassau: Det spilles om tre poeng. Ett for beste første ni, ett for beste siste ni, og ett poeng for beste runde.

(fortsetter neste artikkel)

Spilleformer
Spilleformer